SAVE, s.r.o.

Založená 1992
Spoločnosť je inžinierska, projektová a dodávateľská organizácia, zameraná na tepelnú energetiku a elektroenergetiku.
Má dlhoročnú pôsobnosť na trhu v oblasti projektovania, dodávky stavieb pre výrobu tepla, chladu a technológii kúrenia, vetrania a klimatizácie.

Produkty

Kvalitné výrobky so spoľahlivým servisom, termoregulačné ventily, vykurovacie systémy RHEINLAND, armatúry pre parné systémy, doplnkové a regulačné armatúry, merače tepla.
Všetky služby firmy ponúkame pre zákazníkov, ktorí prevádzkujú bytové domy, administratívne budovy, objekty občianskej vybavenosti, hotely, priemyselné objekty, výrobné závody, zdroje tepla a elektrickej energie.
viac info

Služby

Referencie

 1. - REAL – Obnova tepelného hospodárstva a filtrácia v MKP Žilina v profesii Vykurovanie (objednávateľ Malm s.r.o. Žilina)
  - DSP,DRS - Polyfunkčný komplex Rudiny II Žilina – Nákupná galéria (parovod a odovzdávacia stanica, trafostanica)
  - DSP,DRS - Polyfunkčný komplex Rudiny II Žilina – Bytový komplex (vykurovanie, vzduchotechnika, nn elektro, vn elektro)
  - DSP - Bytový dom - 32 B.J.Pri rybníku, Žilina, parcela č. 3150 v profesii vykurovanie
  - DRS - Bytový dom - 108 B.J. PÚCHOV, Teplovodná prípojka
  - DSP,DRS - Bytový dom - 72 B.J.,Obchodná - ŽILINA, v profesii vykurovanie
  - DSP - Rekonštrukcia OST v Polyfunkčnom objekte Makyta v Žiline
  - DSP - Prekládka horúcovodu na parcele KN-C č. 7640, 7688 V ŽILINE
  - Technická pomoc - Optimalizácia tepelného hospodárstva KS03 Veľké Zlievce
  - DSP - AB Poštová, Žilina (Ing. Arch. Koban, Žilina)
  - DSP - MAKYTA, Žilina (objednávateľ Ing. Arch. Trizuliak, Žilina)
  - DRS - KINEKUS Žilina (objednávateľ Horvát, klimatizácia a vetranie, Žilina)
  - DRS + REAL - MKP Žilina (objednávateľ Mesto Žilina)
  - DRS a REAL - Doprastav, Sungwoo Hitech, MaR využitie prebytkového tepla z kompresorov

 2. - DRS – Oprava a prestavba administratívnej budovy BAT, a.s. na Turbínovej 3, Bratislava v profesiách vykurovanie a chladenie (Stavoport, s.r.o., Trenčín)
  - DRS a REAL- Dodávka a montáž podstropných teplovzdušných agregátov RBW 200 pre SUNGWOO - HITECH – výrobný komplex Žilina
  - DRS - BMW MOTORAAD ŽILIMA – Zmena a prístavba v profesii vykurovanie (Horvát klimatizácia a vetranie)
  - DSP - Objekt ul. Poštová, Žilina v profesii vykurovanie (ING. ARCH. Alexander Koban)
  - DRS - Polyfunkčné centrum Akin v profesii vykurovanie - BULVÁR RESIDENCE
  - DRS - BAT Bratislava Zdroj tepla a chladu pre admin. budovu (objednávateľ Stavoport, s. r. o., Trenčín)
  - DÚR, DSP, DRS - CENTRUM RUDINY II, Žilina (objednávateľ Stavoprojekt, a. s. Poprad)
  - DRS - DÚR, DSP - Revitalizácia komplexu Elektrární, Žilina - (objednávateľ Istrofinal, Žilina)
  - DSP + DRS - Bytové domy Púchov (objednávateľ Ing. Arch. Koban, Martin)E
  - DRS + REAL - SUNGWOO III, Žilina (objednávateľ Doprastav, a. s., Žilina)

 3. - REAL – Úprava rozvodov – Opravárenská hala IVECO (objednávateľ AT, a.s. Dlhá 84,Žilina)
  - DSV – Elektráreň na biomasu, Fiľakovo (objednávateľ VS Elektroservis, Pov. Bystrica)
  - DRS – Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie „Oprava a úprava klobúka pece EOP 23 na využitie odpadového tepla“(objednávateľ Gefa , s.r.o. , Ludrová)
  - DUR – Polyfunkčný komplex Rudiny II., Žilina v profesiách Vykurovanie, VZT, Elektro (VN,NN), (objednávateľ Stavoprojekt Poprad)
  - DRS - Obnova tepelného hospodárstva a filtrácia v MKP Žilina v profesiách Vykurovanie, filtrácia a MaR (objednávateľ Mestská krytá plaváreň Žilina)
  - DRS – Polyfnkčný objekt ul. Slov. Partizánov, Žilina (objednávateľ Horvát klimatizácia a vetranie s.r.o. Žilina)
  - Prevádzkovo – skladová hala v Kysuckom novom meste (NET RENT, a.s. Žilina), (objednávateľ Horvát klimatizácia a vetranie s.r.o. Žilina)
  - DRS – Bytový dom 54 BJ s tech. infraštruktúrou – Novostavba, Žilina Hájik - Slnečné námestie (objednávateľ Ing. Arch. Dušan Maňák)
  - DSP - Stavebné úpravy existujúcej stavby „komplex Elektrárni v Žiline , II. Etapa časť I a II v profesiách Vykurovanie, VZT, Elektro (objednávateľ emProjekt, s.r.o., Žilina)
  - DRS – Tepelná prípojka pre objekt bývala „Makyta ul. Národná“ (objednávateľ Žilinská teplárenská , a.s.)
  - DSP – Plnička nealkoholických nápojov Novostavba Turie (objednávateľ Ing. Arch. Dušan Maňák)
  - DSP - SUNGWOO HITECH, Výrobný komplex III Žilina (objednávateľ Progresstav Projekt , s.r.o. Žilina)
  - DSP - Hala L6 - HOWE IMMOPARK, Košice (objednávateľ Horvát, s. r. o., Žilina)
  - DRS - MD BAVARIA - AUTOSERVIS A AUTOSALÓN BMW (objednávateľ Horvát, s. r. o., Žilina)
  - DSP + DRS - BYTOVÝ DOM, BYSTRICKÁ CESTA č. 5530, RUŽOMBEROK (objednávateľ Ing. Arch. Koban, Martin)

 4. - DRS – MD Bavaria plynová kotolňa a prestavba (objednávateľ Milan Detko – GEO – ferum – Rudina)
  - DSP - Hala L6 – HOWE (objednávateľ Horvát klimatizácia a vetranie s.r.o. Žilina)
  - DSP + DRS Administratívny objekt, Holého, Žilina (objednávateľ Ing. Arch. Alexander Koban)
  - DSP + DRS - Bytový dom, Bystrická cesta č. 5530, Ružomberok (objednávateľ Ing. Arch. Alexander Koban)
  - DRS + REAL – CMR, Hydraulické vyregulovanie centrálneho vykurovacieho systému (objednávateľ Continental Matador Rubber Púchov)
  - DRS - Hydraulické vyregulovanie a izolácia teplej vody (objednávateľ SVB Horné Rakovce)
  - DRS – Hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia po zateplení bytového domu (spoločenstvo vlastníkov bytov ,Západ i/1056,Trstená)
  - DRS – Hydraulické vyregulovanie potrubného systému po zateplení vbytovom dome (spoločenstvo vlastníkov bytov ,Západ i/1056,Trstená)
  - DRS – Dymos – PS 871 – Odovzdávacia stanica tepla (objednávateľ Termel SK, spol. s.r.o. Kysucké Nové Mesto)
  - REAL – Pravidelný servis a údržba teplovzdušných agregátov v halách spoločností AT, a. s., Žilina, ELMAX Žilina, CCW Žilina, TRIBYT Žilina, AVECAN Žilina, IS SERVIS Žilina.
  - DÚR – Chirana Medical – STL prípojka plynu a VN prípojka (objednávateľ Chirana Medical, a. s. Stará Turá)
  - DSP + DRS - HOLZWOHNHAUS - I., SRN (objednávateľ Ing. Arch. Maňák, Žilina)
  - DSP + DRS - CHIRANA MEDICAL, STARÁ TURÁ - NOVÝ ZDROJ TEPLA + PRÍPOJKA PLYNU + PRÍPOJKA VN ELEKTRO (objednávateľ Chirana Medical, Stará Turá)
  - TP - ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA „ELEKTRÁRNE“, ŽILINA (objednávateľ ISTROFINAL KN, s. r. o., Žilina)
  - DRS + REAL - OFZ Istebné - Druhotný energetický zdroj na využitie tepla z elektrickej oblúkovej pece

 5. - DRS – Plynová kotolňa v meste Drogobič, Ukrajina (objednávateľ GGE, a. s., Bratislava)
  - DRS – Novostavba obchodného centra KINEKUS, Trenčín (objednávateľ Horvát, s. r. o., Žilina)
  - DSP – Polyfunkčný objekt Na Studničkách, Žilina (objednávateľ Ing. Arch. Koban, Martin)
  - DÚR – Plnička nealko nápojov Turie, okres Žilina (objednávateľ Ing. Arch. Maňák, Žilina)
  - DRS + REAL – Hydraulické vyregulovanie rozvodov TV objektov v správe OSBD Žilina – bytové domy : E. Necseya 1, 2, Limbova 24, Revolučná 5, Smreková 26 – 31, Spanyola 34
  - DRS + REAL – Hydraulické vyregulovanie ÚK objektov v správe OSBD Žilina – bytové domy: Dobšinského 17, Gabajova 24, 26, Gaštanová 26, 30, J. C. Hronského, Moyzesova, Tatranská
  - DRS – Hydraulické vyregulovanie TV a ÚK pre objekty v správe spoločenstva vlastníkov bytov – bytové domy : Rudnaya 71, Žilina, Bytdom Stemil Žilina, Turčianske Teplice, Trstená 1056
  - DÚR – Teplofikácia lokality Veľká Okružná, Žilina (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DRS - Plynová kotolňa v meste Drogobič, Ukrajina (objednávateľ GGE, a. s., Bratislava)
  - DRS + REAL - Hydraulické vyregulovanie rozvodov TV objektov v správe OSBD Žilina - bytové domy : E. Necseya 1, 2, Limbova 24, Revolučná 5, Smreková 26 - 31, Spanyola 34
  - DRS + REAL - Hydraulické vyregulovanie ÚK objektov v správe OSBD Žilina - bytové domy : Dobšinského 17, Gabajova 24, 26, Gaštanová 26, 30, J. C. Hronského, Moyzesova, Tatranská
  - DRS - Hydraulické vyregulovanie TV a ÚK pre objekty v správe spoločenstva vlastníkov bytov - bytové domy : Rudnaya 71, Žilina, Bytdom Stemil Žilina, Turčianske Teplice, Trstená 1056

 6. - DÚR, DSP, DRS – Teplofikácia Národná ulica v Žiline (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DÚR, DSP, DRS – Teplofikácia Hálkova ulica v Žiline (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DRS + REAL – Ohrev TV Nemocnica Handlová (objednávateľ Cofely, a. s., Bratislava)
  - DSP, DRS – Polyfunkčný objekt Bernolákova ul., Žilina (objednávateľ Ing. Arch. Maňák, Žilina)
  - DRS – Hydraulické vyregulovanie TV – bytový dom Okružná 687, Čadca
  - DÚR, DSP, DRS - Teplofikácia Národná ulica v Žiline (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DÚR, DSP, DRS - Teplofikácia Hálkova ulica v Žiline (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)

 7. - DSP, DRS – Bytový dom BM TRANS, Podhájske 3, Martin (objednávateľ Ing. Arch. Trylč, Martin)
  - DRS – Dostavba hotela Družba Jasná (objednávateľ Horvát, s. r. o., Žilina)
  - DÚR – KGJ Oščadnica – Výroba tepla a elektriny z OZE (objednávateľ Žilinská energetická, s. r. o., Žilina)
  - DÚR, DRS – Polyfunkčný objekt TV AV Elektronika, Žilina (objednávateľ Ing. Arch. Maňák, Žilina)
  - DRS – Hydraulické vyregulovanie TV – bytový dom Osiková ul, Ružová ul, Žilina (objednávateľ OSBD Žilina)
  - DRS – Hydraulické vyregulovanie ÚK – bytový dom Minčolská ul. (objednávateľ OSBD Žilina)
  - DRS – Autosalón Nissan, ul. Vysokoškolákov, Žilina (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DRS + REAL – SLOVENA - Parovodná prípojka DN 100 (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DSP – Nová synagóga (Kunsthalle) Žilina (objednávateľ Truc Sphérique, Žilina)
  - DÚR - KGJ Oščadnica - Výroba tepla a elektriny z OZE (objednávateľ Žilinská energetická, s. r. o., Žilina)

 8. - DRS – IPR EBO 10038 – Rekonštrukcia kolektora drenáží PO v hermetickej zóne JE V – 2, Budova reaktorov – 4. Blok, (objednávateľ Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice)
  - DRS – IPR EBO 97500 – Návrat drenážnych vôd do systému organizovaných únikov,, Budova reaktorov – 3. Blok, (objednávateľ Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice)
  - DSP, DRS – Odovzdávacia stanica tepla achladu, parovodná prípojka, vykurovanie a chladenie objektu Crystal Pallace Žilina (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s., Horvát, s. r. o., Žilina)
  - DSP, DRS – Galimex, s. r. o., Autosalón VW Žilina (objednávateľ Ing. Arch. Koban, Martin)
  - DSP, DRS + REAL – SUNGWOO HÍTECH SLOVAKIA, Žilina (objednávateľ Doprastav, a. s., Žilina)
  - DRS - IPR EBO 10038 - Rekonštrukcia kolektora drenáží PO v hermetickej zóne JE V - 2, Budova reaktorov - 4. Blok, (objednávateľ Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice)
  - DSP, DRS - Odovzdávacia stanica tepla a chladu, parovodná prípojka, vykurovanie a chladenie objektu Crystal Pallace Žilina (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s., Horvát, s. r. o., Žilina)

 9. - DSP, DRS – Obchodné centrum MIRAGE Žilina – Odovzdávacia stanica tepla a chladu, parovodná prípojka (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DRS – KIA SLOVAKIA Montážna hala motorov II. (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DRS – ALLIANZ Slovenská poisťovňa, ul. Republiky Žilina – plynová kotolňa (objednávateľ Allianz SP, a. s., Bratislava)
  - DRS – Hydraulická regulácia ÚK Matador Continental Rubber Púchov
  - DRS – Knižnica a študijno informačné stredisko Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (objednávateľ Marcoop, s. r. o., Martin)
  - DSP – Plynovod ateplovod pre kogeneračný zdroj COGEN Žilina – Považský Chlmec (objednávateľ Alfa Power, a. s., Bratislava)
  - DSP – DSP, DRS - Obchodné centrum MIRAGE Žilina - Odovzdávacia stanica tepla a chladu, parovodná prípojka (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DRS - Knižnica a študijno informačné stredisko Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (objednávateľ Marcoop, s. r. o., Martin)
  - DSP – DSP - Plynovod a teplovod pre kogeneračný zdroj COGEN Žilina - Považský Chlmec (objednávateľ Alfa Power, a. s., Bratislava)

 10. - DRS – ALTERIA Motor Žilina (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s., Žilina)
  - DSP, DRS – MERKURY MARKET Žilina (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DRS – Bytový dom Matra, Martin (objednávateľ Marcoop, s. r. o., Martin)
  - DRS – Bytový dom Vrútky (objednávateľ Mesto Vrútky a Marcoop, s. r. o., Martin)
  - DRS – DRS - Bytový dom Vrútky (objednávateľ Mesto Vrútky a Marcoop, s. r. o., Martin)

 11. - DRS + REAL – Hydraulické vyregulovanie objektov v správe OSBD Žilina na sídliskách Vlčince, Solinky, Pod Nemocnicou Žilina (objednávateľ OSBD Žilina)
  - DRS – Kotolne na spaľovanie biomasy (drevných peliet) a hydraulické vyregulovanie objektov (objednávateľ Biomasa, Kysucký Lieskovec)
  - DÚR, DSP, DRS + REAL – Tepelný napájač a OST pre KIA a MOBIS, Teplička nad Váhom (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)
  - DRS + REAL - Hydraulické vyregulovanie objektov v správe OSBD Žilina na sídliskách Vlčince, Solinky, Pod Nemocnicou Žilina (objednávateľ OSBD Žilina)
  - DRS - Kotolne na spaľovanie biomasy (drevných peliet) a hydraulické vyregulovanie objektov (objednávateľ Biomasa, Kysucký Lieskovec)
  - DÚR, DSP, DRS + REAL - Tepelný napájač a OST pre KIA a MOBIS, Teplička nad Váhom (objednávateľ Žilinská teplárenská, a. s.)

Medzi našich najvýznamnejších partnerov patrí Žilinská univerzita.

Partneri

Spolupracujeme s renomovanými spoločnosťami, ktorých technológie, technologické postupy a riešenia sú dlhodobo overené. V kombinácii so znalosťami z oboru energetiky sú poskytnuté riešenia funkčné, úsporné a priateľské k životnému prostrediu.

Kontakt

SAVE, s.r.o. Revolučná 10 010 01 Žilina
e-mail: save@save.sk www.save.sk
Tel.: 0905 250 054 Tel.: 0905 632 234